Beste harde werkers en omdenkers uit het onderwijsveld!

Welkom in deze openbare downloadmap voor gebruikers van de methode Super Spellen van KlasseKist. Een klein steuntje bij het vormgeven voor het thuisonderwijs met in ieder geval de lespresentaties per blok. Wij realiseren ons dat het nog steeds veel uitzoekwerk voor de leerkracht vergt, iedere school werkt op eigen wijze met onze methode. 

Hieronder zijn de woordpakketten, en een selectie kopieerbladen en materialen te vinden. Zo zijn er bijvoorbeeld de kopieerbladen ‘plakpagina’ waarop kinderen woorden van de regel van de week kunnen schrijven, knippen, plakken. Spelling is en blijft een vak waarbij wij er voorstander van zijn dat kinderen woorden echt fysiek schrijven en niet (alleen) typen. Oefeningen waarbij  woorden alleen moeten worden overgeschreven zijn niet zinvol! Het auditieve aspect blijft belangrijk. 

Klik op de betreffende groep voor de powerpoints met de blokken van de week, deze kunnen ook worden doorgestuurd naar de ouders/verzorgers/kinderen. Wij begrijpen dat er wellicht veel individuele wensen/oplossingen zijn voor het verder optimaliseren voor thuisonderwijs. Wij kunnen hier helaas niet op ingaan maar zullen deze pagina zeker nog verder aanvullen. Hopelijk helpt dit vast voor nu, veel succes!

 

Kopieerbladen

 inzetbaar in diverse groepen

AU woorden web

Dobbelspel

doe het zelf nakijkplan

de uitzonderings kip

ei woorden web

het i-verhaal

Kopieerbladen plakpagina

Kwartet set

Kwartet set voor de handleiding

leerlijn spellingregels

lijmwoorden

dagelijks dictee

lesopzet super spellen

Pyramides

Selectie Stellessen Super Spellen

woordenschat

woordenketting

 

Blok 8

Blok 9

Blok 10

blok 1 week 8 gr3

blok 1 week 9 gr3

blok 1 week 10 gr3

blok 1 week 11 gr3

blok 1 week 12 gr3

blok 1 week 13 gr3

 

Blok 8 Week 24 Gr4 Super Spellen

Blok 8 Week 26 Gr4 Super Spellen

Blok 8 Week 25 Gr4 Super Spellen

Blok 9 Week 27 Gr4 Super Spellen

Blok 9 Week 29 Gr4 Super Spellen

Blok 9 Week 28 Gr4 Super Spellen

Blok 10 Week 30 Gr4 Super Spellen

Blok 10 Week 32 Gr4 Super Spellen

Blok 10 Week 31 Gr4 Super Spellen

Blok 8 Week 24 Gr5

Blok 8 Week 25 Gr5

Blok 8 Week 26 Gr5

Blok 9 Week 27 Gr5

Blok 9 Week 28 Gr5

Blok 9 Week 29 Gr5

Blok 10 Week 30 Gr5

Blok 10 Week 31 Gr5

Blok 10 Week 32 Gr5

Blok 8 Week 24 Gr6

Blok 8 Week 25 Gr6

Blok 8 Week 26 Gr6

Blok 9 Week 27 Gr6

Blok 9 Week 28 Gr6

Blok 9 Week 29 Gr6

Blok 10 Week 30 Gr6

Blok 10 Week 31 Gr6

Blok 10 Week 32 Gr6

Blok 8 Gr7 Blok 9 Gr7 Blok 10 Gr7

Blok 8 Gr8

 

Blok 9 Gr8 Blok 10 Gr8

werkwoordspelling

groep 7

Werkwoordpakket 9 tm 11

   

werkwoordspelling

groep 8

Werkwoordpakket e8 8tm14