11Sep
2017

Ervaring met: Super Speuren werkwoorden

Mijn ervaring met de werkwoordspelling uit de taalmethode is dat het niet gestructureerd is. Kinderen hebben niet door wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Vorig jaar ben ik gestart met Super Speuren. Samen met Sherlock en Watsie gaan de kinderen het werkwoord mysterie ontrafelen. Super spannend dus. Elke week als de super speur boeken werden uitgedeeld klonk er gejuich in de klas, tot de laatste les toe! Toen hadden we het mysterie opgelost. Er zit voor de kinderen dus een duidelijke rode draad (opbouw) in de lessen. Door de bijgeleverde toetsen kon ik de vorderingen van de kinderen in de gaten houden. Die vorderingen worden tijdens de lessen ook al wel goed zichtbaar omdat de lessen uit 1, 2 en 3 ster opdrachten bestaan. De oefeningen lopen van gezamenlijke naar zelfstandig. Dit jaar ga ik met plezier weer met Super Speuren aan de slag en 'mijn' kinderen van vorig schooljaar gaan in groep 7 verder met super speuren. Dat zullen ze leuk vinden, een nieuw mysterie om te ontrafelen!

11Sep
2014

Ervaring met: Dichten? Doen!

Ik werk alweer twee jaar met Dichten?Doen! Elke twee weken wordt een nieuwe les aangeboden. In les 1 vindt de uitleg en het schrijven van de kladversie plaats. In les 2 wordt het gedicht door de kinderen nagekeken op zinsbouw en spellingsfouten. Hierbij gebruiken de kinderen de spellingsspieker. Dit vind ik een heel waardevol onderdeel. De kinderen lezen zelf hun werk na en worden hierdoor meer bewust van spellingregels. De leerkracht heeft hierbij een ondersteunende rol. Als het gedicht verbeterd is schrijven de kinderen hem in het net op. Hierbij speelt het schrijfonderwijs een rol. De kinderen zijn elke keer weer enthousiast (daardoor de leerkracht ook!!!) Ook zijn de kinderen bij de nieuwe les weer benieuwd naar de dichtvorm die ze gaan gebruiken. Heel veel dichtvormen komen aan de orde. Heel makkelijk zijn de bladen waarop de dichtvorm uitgelegd staat. Plus leerlingen zijn hierdoor in staat zelfstandig een dichtvorm te kiezen. Dichten?Doen! Draagt ook bij aan de leesmotivatie, kinderen lezen graag elkaars gedichten, maar dragen hun gedicht ook heel graag zelf voor de klas voor. Kortom ik vind Dichten? Doen! echt een super veelzijdig product en een super leuke afwisseling van de taallesjes uit de methode, dus..........Dichten? Doen! Mireille IJland leerkracht groep 6

10Sep
2014

Ervaring met: Makkelijk Mandjeslezen

Wij gebruiken makkelijk mandjeslezen om ervaringen op te doen met verschillende boeken. Ik gebruik ze in groep 4. De kinderen vinden het heel leuk. Elke middag begin ik met een kwartiertje mandjes lezen. Ik heb een roulatie systeem zodat alle kinderen elke week elke mand hebben gehad. De kinderen mogen het ook met elkaar over de boeken hebben. Ze lezen elkaar moppen voor en laten platen zien. Het bevordert ook de leesmotivatie!

20Aug
2014

Ervaring met: Super Spellen

“Kinderen zijn op een leuke, leerzame manier met de woorden van spelling bezig 
waarbij de picto's met duidelijke regels heel verhelderend zijn. 
Je ziet dat de kinderen bewuster met spelling bezig zijn en daardoor gaan de resultaten omhoog.”

10Jul
2014

Ervaring met: Super Spellen

Klassekist is een leuke, creatieve en zinvolle aanvulling op de methode. Kinderen werken er graag mee. Het winterpakket is heel goed ontvangen. Hebben jullie nog meer? Ook de stelopdrachten zijn erg goed. Ook voor dit geldt: Heb je nog meer?

04Jul
2014

Ervaring met: Super Spellen

“Het invoeren van Klasssekist heeft bij ons op school veel positieve effecten met zich meegebracht. Leerkrachten vonden de uitleg inspirerend en duidelijk. De materialen die door KlasseKist zijn ontwikkeld sluiten goed aan bij de behoeftes van leerlingen en leerkrachten! De picto's zijn helder en duidelijk (we zouden er zelfs wel wat meer willen zien voor sommige categorieën) en geven de kinderen steun bij het inoefenen. Doordat er tijdens de invoering, dankzij Michelle en Marcel Schmeier, veel aandacht is gegeven aan het vergroten van onze didactische vaardigheden, zijn we in staat geweest goede afspraken te maken met betrekking tot ons spellingonderwijs. We zien, horen en merken dat we allemaal, het team en de leerlingen, met veel meer plezier bezig zijn met ons spellingonderwijs. En het levert ook nog betere resultaten op. Omdat we met spelling meer willen dan alleen correct spellinggedrag tijdens de dictees, gaan we volgend jaar een vervolg geven aan het spellingverbetertraject. De suggesties van Klassekist geven al goede ideeën, we gaan ze graag uitproberen in de praktijk! En de kans is groot dat we daarna ook nog met Super Speuren aan de slag gaan!

20May
2014

Ervaring met: Super Spellen

“Klassekist motiveert de leerlingen door uitdagende werkvormen. De mooie materialen biedt onze leerlingen in een doorgaande leerlijn structuur. Het opzoekboekje is voor vele leerlingen "de rekenmachine" voor ons spellingsonderwijs. De grootste meerwaarde vind ik persoonlijk de mooie materialen die de leerlingen erg aanspreekt en de variatie in de opdrachten. Wel is de juiste inzet leerkrachtafhankelijk en is een goed werkschema (inzet) / afstemming in team naar mijn idee van groot belang!”