Leren = leuk!

Leren leuk maken, met plezier presteren en aansluiten bij de belevingswereld van kinderen zijn voor KlasseKist uitgangspunten bij de ontwikkeling van onze materialen.

Leren leuk maken
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, gek op spelletjes en hebben behoefte aan structuur en veiligheid. Kinderen leren door te doen. Hier moeten we in het onderwijs op inspelen. KlasseKist geeft de lessen, veelal interactief met voorwerpen en spelletjes, vorm om alle kinderen plezier te laten beleven tijdens het leren. Voor de leerkracht is het soms nauwelijks te behappen om aan alle individuele behoeften tegemoet te komen. Leerlingen laten leren moet ook leuk blijven voor de leerkracht vindt KlasseKist. Door materialen en spellen kant en klaar aan te leveren worden zij hierin gesteund.

Aansluiten bij de belevingswereld van kinderen
Het werken met thema’s verdwijnt vaak grotendeels in de midden- en bovenbouw. Mede doordat het in de taalmethode over bijvoorbeeld “de bloemenwinkel” gaat en de rekenmethode het onderwerp “de boerderij” hanteert is dit moeilijk te combineren. KlasseKist vindt dit een gemiste kans. Als een thema krachtig wordt neergezet heeft dat vele voordelen. De kinderen werken steeds in een herkenbare, betekenisvolle context. Het bevordert de inprenting van woorden en begrippen, leent zich uitstekend voor vakoverstijgend werken en het is praktisch voor de inrichting van de klas!

Wij hopen leerkrachten werk uit handen te nemen en kinderen te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Door de afwisseling van instructie, verwerking en spel creëren we onderwijs dat opbrengstgericht, aantrekkelijk en uitvoerbaar is.

Met plezier presteren
Sinds 2006 kennen we 58 kerndoelen. Deze zijn leidend voor het ontwerpen van het onderwijsmaatmateriaal van KlasseKist. Leerkrachten zijn niet altijd op de hoogte van de aanpassing van de kerndoelen en welke implicaties en aanpassingen dit heeft voor ons onderwijs. Zo zijn verouderde methodes niet altijd up to date en moeten er aanvullingen komen of kan er juist flink geschrapt worden! Ook blijft de instructie aan kinderen cruciaal. Ze kunnen niet alles zelfstandig. Hierin kan KlasseKist methodeonafhankelijke leerlijnen bieden die door middel van visualisatie, spelvorm en heldere afbakening van de leerstof de hele school met plezier laat presteren.